Dịch vụ Cloud VPS

Tên dịch vụ CPU RAM SSD Bandwidth Ethernet Port IPv4 Giá 1 tháng Dùng thử Đăng ký
Cloud VPS USA#1 1 CPU 1 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 129,000
---
Cloud VPS USA#2 1 CPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 159,000
---
Cloud VPS USA#3 2 CPU 2 GB 30 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 179,000
---
Cloud VPS USA#4 2 CPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 319,000
---
Cloud VPS USA#5 4 CPU 8 GB 90 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 579,000
---
Cloud VPS USA#6 8 CPU 16 GB 120 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 1,090,000
---
Cloud VPS USA#7 16 CPU 32 GB 120 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 1,500,000
---
Cloud VPS USA#8 2 CPU 3 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 250,000
---
Cloud VPS USA#9 4 CPU 4 GB 60 GB Không giới hạn 1000 Mbps 1 Địa chỉ 400,000
---
cloud_server

Cloud Server

Máy chủ ảo trên nền tảng Hyper-V. Thực sự mạnh mẽ với CPU Intel và bộ lưu trữ SSD 100%

cloud_start

Start Cloud

Máy chủ ảo nền tảng OpenStack. Triển khai hệ thống máy chủ ảo an toàn và vượt trội

private_cloud

Private Cloud

Máy chủ ảo dùng riêng. An toàn và yên tâm với cam kết SLA lên đến 99,99%

cloud_storage

Cloud Storage

Giải pháp lưu trữ dữ liệu trực tuyến toàn diện an toàn và bảo mật tuyệt đối